Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
 

Informace o zpracování osobních údajů
společnosti Astera G, s.r.o.,

IČ: 28311701, se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava

 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).

 

Společnost Astera G, s.r.o., se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava, IČ: 28311701, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, číslo vložky 60457, provozovatel internetového obchodu www.krabice-krabicky.cz (dále jen „Astera G“), jakožto Správce osobních údajů, zpracovává (a to i automatizovaně) osobní údaje. To vše za účelem realizace kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, vyřizování reklamací, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv, a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních a marketingových nabídek společnosti Astera G, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. V případě „rychlého dotazu“ přes webové stránky nebo při registraci zákazníka bez uzavření kupní smlouvy je požadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé obchodní nabídky nebude možné nabídnout na míru zákazníkovým potřebám. Uzavření Kupní smlouvy však v žádném případě není podmíněno udělením souhlasu, protože osobní údaje nutné pro její realizaci jsou zpracovány na základě jiného právního titulu – plnění kupní smlouvy (bezsouhlasové zpracování). I bez udělení tohoto souhlasu svědčí společnosti Astera G právo zasílat obchodní nabídky a marketingová sdělení s nabídkou vlastních produktů po dobu trvání záruční lhůty výrobků dle uzavřené kupní smlouvy, a to do doby, než s tímto zákazník vyjádří nesouhlas.

 

Shromažďované osobní údaje a jejich použití:

Osobní údaje, které bude Astera G zpracovávat zahrnují: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu/místa podnikání, telefonní a e-mailové spojení, event. adresa pro doručení zboží (pokud má být zboží doručeno na adresu určenou v objednávce), event. bankovní údaje (pouze v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy). Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Astera G zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Astera G), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích.

 

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v dolní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. "session cookies"). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. "neanonymních" (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a "third-party" (ukládajících informace na jiné, než navštívené stránce) cookies. Toto je popsáno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, neboli GDPR.

 

COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. 

 

Soubory cookies tak pomáhají např.:

•    ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
•    při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
•    při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
•    pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).


Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

•    konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
•    trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
•    remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
•    analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
•    esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Server krabice-krabicky.cz používá cookies Reklamních partnerů

Google: 

Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam .

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).


Facebook

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout.  Nesouhlas
s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:


Seznam.cz

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tématikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.


Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v "Možnosti" nebo "Preference" v menu vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu minoritní prohlížeče, na které zde neodkazujeme přímo.

 

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí.
 3. Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):

 1. Přejděte na Nastavení Google.
 2. Klepněte na Reklamy.
 3. Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.

 

Ochrana osobních údajů a její předávání:

Vaše osobní údaje budou uloženy minimálně po dobu 2 let od uzavření poslední kupní smlouvy.

V elektronické podobě budou uloženy:

·        na serveru společnosti Astera G, s.r.o., IČ 28311701- Správce os. údajů (fyzické zabezpečení 4 zámky + EZS),

·        na serveru tvůrce e-shopu a poskytovatele webhostingu - společnosti MARKETING REVOLUTION s.r.o.,
IČ: 03799701 („Zpracovatel 1“ – uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů)

·        na serveru dopravní společnosti - Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051 („Zpracovatel 2 – záruky bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů viz. – https://www.geis-group.cz/cs/nove-vseobecne-obchodni-podminky).

K osobním údajům má mimo zaměstnanců Správce a Zpracovatelů ještě v přiměřené míře přístup daňový poradce a advokát.

Práva subjektů údajů:

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Astera G zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Astera G zpracovává
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Astera G zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Astera G.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Astera G zpracovává, uplatnit písemně na výše uvedené poštovní adrese nebo na e-mailové adrese astera@astera.cz u společnosti Astera G jakožto správce osobních údajů.


Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Astera G zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018 a bude pravidelně aktualizováno.

A
A Host.
A
A
A